Trường TH Thuận Hưng C

Monday, 01/06/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường TH Thuận Hưng C
 • Nhan Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0374335402
  • Email:
   nhankimloanthc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối 3

 • Lâm Phol Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Email:
   lampholythc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là Tổ trưởng khối chuyên

 • Lâm Ngọc Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngoại ngữ
  • Email:
   lamngocthuy5thc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối chuyên

 • Lê Trung nguyên
  • Họ và tên:
  • Email:
   letrungnguyenmytu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối chuyên

 • Thạch Thị Ngọc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy Tin học
  • Điện thoại:
   0962462929
  • Email:
   thachthingoclinhthc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối chuyên

 • Danh Thị Hoàng Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối 3
  • Điện thoại:
   01668191561
  • Email:
   danhthihoanghoathc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối 3

 • Lý Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01239467813
  • Email:
   lythanhbinhthc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối 2

 • Trần Xuyên Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   016972941
  • Email:
   tranxuyendungthc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối 2

 • Trần Duy Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối 2

 • Lý Ngọc Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối 2
  • Điện thoại:
   01657432177
  • Email:
   lyngocloithc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối 2