Sunday, 22/07/2018 - 11:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Thuận Hưng C
 • Nhan Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01674335402
  • Email:
   nhankimloanthc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối 3

 • Danh Thị Hoàng Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối 3
  • Điện thoại:
   01668191561
  • Email:
   danhthihoanghoathc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối 3

 • Lý Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01239467813
  • Email:
   lythanhbinhthc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối 2

 • Trần Xuyên Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   016972941
  • Email:
   tranxuyendungthc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối 2

 • Trần Duy Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối 2

 • Lý Ngọc Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối 2
  • Điện thoại:
   01657432177
  • Email:
   lyngocloithc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối 2

 • Hồng Thị Mỹ Xuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01695370534
  • Email:
   hongthimyxuyenthc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khố 1

 • Trần Kha Vy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01689731577
  • Email:
   trankhavythc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối 1

 • Trần Rương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01695811201
  • Email:
   tranruongthc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối 1

 • Trần Thị Ánh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01693202696
  • Email:
   tranthianhxuanthc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối 1

 • Hồng Thị Thu Lài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01693991751
  • Email:
   hongthithulaithc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên Khối 1

 • Lý Thị Tuyết Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối 1
  • Điện thoại:
   01636773539
  • Email:
   lythituyetminh71@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là tổ trưởng khối 1

 • Thạch Thị Ngọc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973549668
  • Email:
   thachthingoclinhthc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
Số: 153/KH - THC Mới
Tên: (KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC XANH - SẠCH - ĐẸP)
Số: 99/KH-THC
Tên: (KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC)
Số: 100/KH-THC
Tên: (KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018)
Số: 98/NQ-THC
Tên: (NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC)
Số: 31/QĐ-THC
Tên: (QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH NỘI QUY TRƯỜNG HỌC)
Số: 96/CT-THC
Tên: (PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU)
Số: QCTHDC-THC
Tên: (QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ)
Số: QC-THC
Tên: (QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG TH THUẬN HƯNG C)
Số: 97/TCTĐ-THC
Tên: (TIÊU CHÍ THI ĐUA 2017-2018)
Số: 03/BC-THC
Tên: (BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2017-2017)
Số: 80/KH-THC
Tên: (KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ)
Số: 2509/TB-SGDĐT
Tên: (Thông báo thời gian duyệt bảng lương đợt II năm 2017)
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 1
Tháng 07 : 28
Năm 2018 : 290