Sunday, 03/07/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường TH Thuận Hưng C
 • Danh Thị Lài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   danhthilaithc@gmail.com
 • Trần Rương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0395811201
  • Email:
   tranruongthc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối 1

 • Trần Kha Vy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0389731577
  • Email:
   trankhavythc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối 1

 • Lý Thị Tuyết Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối 1
  • Điện thoại:
   0336773539
  • Email:
   lythituyetminh71@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là tổ trưởng khối 1

 • Trần Thị Ánh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0393202696
  • Email:
   tranthianhxuanthc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối 1