Sunday, 03/07/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường TH Thuận Hưng C
 • Hồng Thị Thu Lài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0393991751
  • Email:
   hongthithulaithc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên Khối 1

 • Hồng Thị Mỹ Xuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0395370534
  • Email:
   hongthimyxuyenthc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khố 1

 • Trần Duy Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối 2

 • Trần Xuyên Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   tranxuyendungthc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối 2

 • Lý Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0339467813
  • Email:
   lythanhbinhthc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối 2

 • Danh Thị Hoàng Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối 3
  • Điện thoại:
   0368191561
  • Email:
   danhthihoanghoathc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối 3