Sunday, 03/07/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường TH Thuận Hưng C
 • Thạch Nữ Cha Li A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Kiêm nhiệm văn thư
  • Email:
   thachnuchaliathc@gmail.com
 • Lý Ngọc Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối 2
  • Điện thoại:
   0357432177
  • Email:
   lyngocloithc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối 2

 • Trần Duy Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối 2

 • Nhan Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0374335402
  • Email:
   nhankimloanthc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối 3