Saturday, 02/07/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường TH Thuận Hưng C
 • Thạch Thị Ngọc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy Tin học
  • Điện thoại:
   0962462929
  • Email:
   thachthingoclinhthc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối chuyên

 • Sơn Mo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Âm Nhạc
  • Email:
   sonmothc@gmail.com
 • Lâm Ngọc Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngoại ngữ
  • Email:
   lamngocthuy5thc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối chuyên

 • Lê Trung nguyên
  • Họ và tên:
  • Email:
   letrungnguyenmytu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên khối chuyên

 • Lâm Phol Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Email:
   lampholythc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là Tổ trưởng khối chuyên