THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 1B

NĂM HỌC: 2020-2021

CaTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
Sáng1HĐTTHọc vầnHọc vầnTC T(2)TV
Sáng2Học vầnHọc vầnHọc vầnKMKM
Sáng3Học vầnToánToánTNXHHọc vần
Sáng4ToánKMTCTV(2)TCTV(3)Học vần

 

CaTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
Chiều1TCTV(1)Thể dụcTCT(1)Học vầnđạo đức
Chiều2KMHátKNGTHọc vầnTCTV(4)
Chiều3HĐNGMĩ thuậtThủ côngToánHĐTT