THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 2A

NĂM HỌC: 2019-2020

CaTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
Sáng1HĐTTKể chuyệnTập đọcToánKM
Sáng2Tập đọcToánKMTCT(2)Thể dục
Sáng3Tập đọcKMToánLT&CToán
Sáng4ToánTập viếtĐạo đứcKMHĐTT

 

CaTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
Chiều1TCTV(1)Chính tảHátTLVĐọc sách
Chiều2TNXHTCTV(2)Mỹ thuậtChính tảTCTV(3)
Chiều3Thủ côngHĐNGThể dụcTCTV(4)TCT(1)