THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 2B

NĂM HỌC: 2019-2020

CaTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
Sáng1HĐTTChính tảTập đọcTCTV(3)KM
Sáng2Tập đọcTCT(1)ToánKMChính tả
Sáng3Tập đọcToánTLVThủ côngThể dục
Sáng4ToánTCTV(1)KMTNXHToán

 

CaTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
Chiều1Đọc sáchLT&CThể dụcToánĐạo đức
Chiều2Kể chuyệnTập viếtHátTCTV(4)TCT(2)
Chiều3KMToánMỹ thuậtHĐNGHĐTT