THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 2C

NĂM HỌC: 2019-2020
 

CaTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
Sáng1HĐTTChính tảTập đọcĐọc sáchKM
Sáng2Tập đọcToánKMThể dụcTLV
Sáng3Tập đọcKMLT&CKMToán
Sáng4ToánKể chuyệnToánTCT(1)TCTV(4)

 

CaTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
Chiều1Đạo đứcTNXHMỹ thuậtChính tảTCTV(3)
Chiều2Tập viếtthủ côngThể dụcToánTCT(2)
Chiều3TCTV(1)TCTV(2)HátHĐNGHĐTT