THỜI KHÓA BIỂU - LỚO 2D
NĂM HỌC: 2019-2020
 
CaTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
Sáng1HĐTTChính tảTập đọcToánTLV
Sáng2Tập đọcThể dụcToánChính tảToán
Sáng3Tập đọcToánLt&CThể dụcKM
Sáng4ToánKể chuyệnKMHĐNGHĐTT

 

CaTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
Chiều1HátTập viếtĐọc sáchĐạo đứcKM
Chiều2KMTCT(1)TCTV(2)TCTV(3)TNXH
Chiều3Mỹ thuậtTCTV(1)TCT(2)TCTV(4)Thủ công