THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 2E
NĂM HỌC: 2019-2020
 
CaTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
Sáng1Tập đọcKể chuyệnTập đọcToánThể dục
Sáng2Tập đọcThủ côngKMKMTLV
Sáng3ToánKMLT&CChính tảToán
Sáng4HĐTTTCT(1)ToánThể dụcHĐTT

 

CaTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
Chiều1Tập viếtToánĐạo đứcTCT(1)Đọc sách
Chiều2TCTV(1)Chính tảTCTV(3)TNXHMỹ thuật
Chiều3HĐNGTCTV(2)TCTV(4)HátKM