THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 3B

NĂM HỌC: 2019-2020

CaTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
Sáng1HĐTTThủ côngTập đọcThể dụcTCT(1)
Sáng2Tập đọcMTLT&CTin họcĐọc sách
Sáng3Tập đọcKMKMKMTNXH
Sáng4ToánHátToánAnh vănKM

 

CaTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
Chiều1Tập viếtChính tảThể dụcTNXHToán
Chiều2Đạo đứcToánAnh vănToánTLV
Chiều3TCTV(1)HĐNGTin họcChính tảHĐTT