THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 5B

NĂM HỌC: 2019-2020

CaTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
Sáng1HĐTTThể dụcHátTập đọcKhoa học
Sáng2Tập đọcKMMĩ thuậtToánToán
Sáng3ToánToánTin họcKhoa họcKM
Sáng4Đạo đứcLT&CKMHĐNGKể chuyện

 

CaTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
Chiều1KMKĩ thuậtTLVTin họcChính tả
Chiều2Đọc sáchLịch sửLT&CThể dụcTLV
Chiều3Anh vănĐịa líToánAnh vănHĐTT