THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 5C

NĂM HỌC: 2019-2020

CaTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
Sáng1HĐTTKMTập đọcLT&CTLV
Sáng2Tập đọcTin họcToánKMKM
Sáng3ToánAnh vănLT&CToánToán
Sáng4Đạo đứcThể dụcHĐNGĐịa líKể chuyện

 

CaTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
Chiều1Kĩ thuậtKhoa họcTLVMĩ thuậtChính tả
Chiều2Anh vănLịch sửKhoa họcHátHĐTT
Chiều3Tin họcToánKMThể dụcĐọc sách