Saturday, 02/07/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường TH Thuận Hưng C
 • Danh Thị Lài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   danhthilaithc@gmail.com
 • Hồng Thị Thu Lài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0393991751
  • Email:
   hongthithulaithc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên Khối 1

 • Thạch Nữ Cha Li A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Kiêm nhiệm văn thư
  • Email:
   thachnuchaliathc@gmail.com
 • Đồ Thị Tường Vi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   dothituongvi@gmail.com
 • Lý Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
 • Sơn Sanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên