Tuesday, 02/03/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường TH Thuận Hưng C
LỄ NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 NĂM HỌC 2020-2021
LỄ NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 NĂM HỌC 2020-2021
Tất cả Cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường tham gia chào mừng ngày Nhà giáo việt Nam 20/11
HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO - NGƯỜI LAO ĐỘNG
HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO - NGƯỜI LAO ĐỘNG
Hội nghị Nhà giáo - Người lao động năm 2020-2021
Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone
Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Ngày 18/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021
LỄ NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 NĂM HỌC 2020-2021
LỄ NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 NĂM HỌC 2020-2021
Tất cả Cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường tham gia chào mừng ngày Nhà giáo việt Nam 20/11
HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO - NGƯỜI LAO ĐỘNG
HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO - NGƯỜI LAO ĐỘNG
Hội nghị Nhà giáo - Người lao động năm 2020-2021
Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone
Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Ngày 18/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021
LỄ NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 NĂM HỌC 2020-2021
LỄ NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 NĂM HỌC 2020-2021
Tất cả Cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường tham gia chào mừng ngày Nhà giáo việt Nam 20/11
HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO - NGƯỜI LAO ĐỘNG
HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO - NGƯỜI LAO ĐỘNG
Hội nghị Nhà giáo - Người lao động năm 2020-2021
Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone
Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Ngày 18/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021
LỄ NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 NĂM HỌC 2020-2021
LỄ NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 NĂM HỌC 2020-2021
Tất cả Cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường tham gia chào mừng ngày Nhà giáo việt Nam 20/11
HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO - NGƯỜI LAO ĐỘNG
HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO - NGƯỜI LAO ĐỘNG
Hội nghị Nhà giáo - Người lao động năm 2020-2021
Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone
Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Ngày 18/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021
LỄ NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 NĂM HỌC 2020-2021
LỄ NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 NĂM HỌC 2020-2021
Tất cả Cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường tham gia chào mừng ngày Nhà giáo việt Nam 20/11
HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO - NGƯỜI LAO ĐỘNG
HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO - NGƯỜI LAO ĐỘNG
Hội nghị Nhà giáo - Người lao động năm 2020-2021
Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone
Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Ngày 18/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021
Bản đồ vị trí
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 54
Tháng 03 : 59
Tháng trước : 895
Năm 2021 : 3.867
Năm trước : 17.540
Tổng số : 25.713