Friday, 25/09/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường TH Thuận Hưng C
Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone
Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone
Ứng dụng Bluezone 
Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Ngày 18/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021
Tập thể tham gia lao động
Tập thể tham gia lao động
Tập thể giáo viên nam tham gia trán sân trường trước cổng vào đầu năm học mới  2020-2021
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 1(NĂM HỌC 2020-2021)
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 1(NĂM HỌC 2020-2021)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1
Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone
Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone
Ứng dụng Bluezone 
Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Ngày 18/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021
Tập thể tham gia lao động
Tập thể tham gia lao động
Tập thể giáo viên nam tham gia trán sân trường trước cổng vào đầu năm học mới  2020-2021
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 1(NĂM HỌC 2020-2021)
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 1(NĂM HỌC 2020-2021)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1
Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone
Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone
Ứng dụng Bluezone 
Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Ngày 18/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021
Tập thể tham gia lao động
Tập thể tham gia lao động
Tập thể giáo viên nam tham gia trán sân trường trước cổng vào đầu năm học mới  2020-2021
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 1(NĂM HỌC 2020-2021)
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 1(NĂM HỌC 2020-2021)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1
Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone
Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone
Ứng dụng Bluezone 
Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Ngày 18/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021
Tập thể tham gia lao động
Tập thể tham gia lao động
Tập thể giáo viên nam tham gia trán sân trường trước cổng vào đầu năm học mới  2020-2021
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 1(NĂM HỌC 2020-2021)
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 1(NĂM HỌC 2020-2021)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1
Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone
Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone
Ứng dụng Bluezone 
Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Ngày 18/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021
Tập thể tham gia lao động
Tập thể tham gia lao động
Tập thể giáo viên nam tham gia trán sân trường trước cổng vào đầu năm học mới  2020-2021
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 1(NĂM HỌC 2020-2021)
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 1(NĂM HỌC 2020-2021)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1
Bản đồ vị trí
Thống kê truy cập
Hôm nay : 42
Hôm qua : 145
Tháng 09 : 1.772
Tháng trước : 961
Năm 2020 : 11.575
Năm trước : 4.306
Tổng số : 15.881