Trường TH Thuận Hưng C

Sunday, 05/04/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường TH Thuận Hưng C
 • Trần Thị Tánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên phục vụ
  • Điện thoại:
   016985413
  • Email:
   tranthitanhthc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên tổ văn phòng

 • Sơn Sông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ
  • Điện thoại:
   01677086836
  • Email:
   sonsongthc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên tổ văn phòng

 • Lâm Văn Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên phổ cập
  • Điện thoại:
   01687661446
  • Email:
   lamvanhiepthc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên tổ văn phòng

 • Dương Thị Tú Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên kế toán
  • Điện thoại:
   0979143322
  • Email:
   duongthitulinhthc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là thành viên tổ văn phòng

 • Danh Thị hồng Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện - thiết bị
  • Điện thoại:
   0969947664
  • Email:
   danhthihongnhuthc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là tổ trưởng tổ văn phòng